OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN | 0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

Svenska Teknikingenjörer Sting ett ingenjörsföretag med känsla för teknik och samhälle

Vi levererar attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur och har uppdrag över hela Sverige och Norden.

Nyheter & projekt

Nyheter

Sting stödjer UNICEF!

Sting tillsammans med UNICEF kämpar för att alla barn ska få den barndom de har rätt till! Varje dag hjälper UNICEF miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot…
Webmaster
11 december, 2018

Affärsidé

Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vår styrka är att vi har alla kompetenser samlade i företaget samt vår långa erfarenhet.

Vår tekniska kunskap ligger främst inom elkonstruktion, PLC- och scadaprogrammering, IT och nätverk med fjärrstyrning och kameraövervakning, stål- och mekanikkonstruktion samt hydraulik och FE-beräkning på våra 3D-modeller.

Vi jobbar kundintegrerat med 3D-visualisering då vi ser stora fördelar med att kunna verkligen visa våra beställare och framtida servicepersonal hur vi har designat operation och serviceutrymmen.

TJÄNSTER

Elkonstruktion

Elkonstruktion omfattar uppdrag inom automation, fjärrstyrning, TV-övervakning samt belysning. Ibland upphandlar kunden själv utförande och idrifttagning av våra konstruktioner och i andra fall levererar vi även utförande och idrifttagning. Utförande upphandlas i dessa fall av lämplig lokal leverantör.

Vi arbetar med Elprocad och FastEL. Beräkningar och dimensionering av kablar utförs med Febdok och El-Vis. Vi har också god kännedom om Trafikverkets märkningssystem Komponent-ID och Chaos.

Mekanik

Vi skapar alltid våra stålkonstruktioner som 3D-modeller. Detta för att kunna bedöma funktion och utformning innan tillverkningen börjar och för att våra kunder ska kunna få en realistisk upplevelse av våra konstruktioner.
Vi använder oss främst av Inventor men har också kompetens för Siemens NX och SolidWorks.

FE-beräkning

För att säkerställa att våra konstruktioner möter gällande krav använder vi oss av FEM. Simuleringar av stålbroar, maskinerier och enskilda komponenter genomförs med hjälp av beräkningsprogrammen Brigade Plus, Ansys och SolidWorks Simulation.

Hydraulik

Vi konstruerar hydraulsystem till stora konstruktioner inom infrastrukturen, så som öppningsbara broar, sättluckor, slussportar m.m.

Bygg- och Projektledning

Vi utför BL och PL för små och stora entreprenader inom el & styr samt stål & mekanik.

Projektering

Projektering för ny- och ombyggnationer samt reparationer utföres i allt från förstudie till färdiga underlag för upphandling både för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Uppdrag utförs ofta som samarbetsprojekt med andra projektörer.

VR / Visualisering

Vi arbetar med modeller i Inventor och Solid works. Vi har även 3D studio max och en arbetsstation anpassad för våra VR glasögon.

Inspektion

Vi utför entreprenadbesiktning samt maskin-, el- och stålinspektion. Vi är av Trafikverket godkända att genomföra broinspektioner. Uppdrag gällande betonginspektion har genomförts med samarbetspartners.

Programmering / IT

Programmering av PLC samt Scada-system. Främst arbetar vi med PLC-fabrikaten Mitsubishi och Siemens samt Citect, WinCC och WinCC OA inom SCADA. Vi är certifierade WinCC OA Solution Partner

 

På IT-avdelningen jobbar vi med en mix av att hantera den interna IT-miljön och att vara delaktiga i projekt. I projekt bistår vi oftast med kunskap kring hur ljud och bild ska komma på plats och att eventuella övervakningscentraler blir inkopplade.
Vi har stor erfarenhet av VMS system som Telestes VMX och S-VMX, Milstone och Ethiris.

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN

+46(0) 520 – 50 93 50

INFO@STING.NU


CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

MILJÖPOLICY

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur. I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.

Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

VÅRA ENGAGEMANG


Vi stöttar följande organisationer