All Posts By

Sting

Alängen

By | Projekt

Samverkansbro, 1491-2-1, över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 29 m och bredden 10,43 m. Höjd över medelvattenyta ca 0,15 m.

Karta https://goo.gl/maps/7fWzX33x4Gt

Arbeten utförda av Sting
2012 – Bl och stålkontroll

High Voltage Consulting AB

By | Projekt

Beräkningsuppdrag för High Voltage Consulting AB avseende kraftledningsstolpar i cortenstål.

Arbeten utförda av Sting
2015 – Beräkning av kraftledningsstolpar i cortenstål

Strømsund bru

By | Projekt

Strømsund bru är en väg bro i Kopervik, Norge. Enarmad klaffbro byggd 1978 och som idag är nationellt skyddad då det var den första bron i Norge med hydraulisk drift. Bron har en spännvidd på 29 m, bredden 6,5 m och en segelfri höjd på 2,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/9HiiH3

Arbeten utförda av Sting
2013 – Projektering av nytt relästyrt el- och styrsystem

Gamla Lyrestad E20

By | Projekt

Gamla Lyrestad E20 var en vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro, byggd 1967, med en spännvidd på 5 + 13 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 12,9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 3 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar samt pendelbockar. Broklaffen byttes ut vintern 2012-2013.

Karta Karta https://goo.gl/maps/Y2esC

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Proj. utbyte klaff och manöverhus
2011 – Ombyggnation mekanik, lager, pendelbockar och vridaxel
2011 – Utbyte hydraulaggregat
2013 – Utbyte klaff, BL stål
2017 – Serviceplattformar

Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

By | Projekt

Södertälje kanal lyftbro, 3500-5832-1, över Södertälje kanal. Järnvägsbro, byggd 2010, med spännvidden 57,7 m, konstruktionslängden 198 m och bredden 12,3 m. Den segelfria höjden när bron ligger i tågtafikläge (nere) är 26 m och i maximalt upplyft läge är den segelfria höjden 41,5 m. Bron behöver inte öppnas fullt varje gång då öppningshöjden kan anpassas till båten eller fartygets höjd upp till maxhöjd. Elmekaniskt maskineri.

De fyra pylonerna är 60 m höga och gjutna i röd betong.

Karta https://goo.gl/maps/MsblJ

Arbete utfört av Sting
2014 – Analys av missljud
2015 – Garantibesiktning
2016 – Förbesiktning inför garantibesiktning huvuddel 2
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Friends Arena

By | Projekt

Multiarenan, tillika Sveriges nya nationalarena för fotboll, Friends Arena, öppnades 2012 med plats för 50 000 sittande åskådare och 65 000 platser vid konsertarrangemang. Planstorlek 105 x 68 m och takhöjd 33 m. Sting konstruerade arenans öppningsbara tak.

Karta https://goo.gl/maps/ew5Ef

Arbeten utförda av Sting
2011 – Projektledning vid montage av öppningsbart tak
2012-2013 – Öppning och stängning av tak
2014 – ff – Underhåll och service av öppningsbart tak

Mariebergsbron

By | Projekt

Mariebergsbron (f.d. lilla Essingebron), 180-10185-1, är en vägbro i Stockholms län. Balkbro, byggd 1937,  med flera spännvidder varav den längsta 29,6 m, konstruktionslängden 114 m och bredden 8 m. Segelfri höjd är 11,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/zE8DG

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor

Västerbron

By | Projekt

Västerbron, 180-10140-1, är en vägbro över Riddarfjärden på Långholmen. Bågbro, byggd 1935, med flera spännvidder varav den längsta 204 m, konstruktionslängden 602 m och bredden 26 m. Segelfri höjd är 23,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/rOX6B

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor