All Posts By

Sting

Saltsjöbron

By | Projekt

Saltsjöbron, 2-1901-1, är en vägbro över Södertälje kanal på Viksängsvägen i Södertälje. Dubbelklaffbro, byggd år 2000, med spännvidden 78 m, konstruktionslängden 436 m varav klaffar 60 m och bredden 12,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri höjd i farled 26 m och årsdygnstrafiken är ca 10 575 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/LKgXT

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Tottnäs

By | Projekt

Vägbro, 2-275-1, vid Tottö gård över sund till Oxnö och Torö i Nynäshamns kommun. Svängbro, byggd ursprungligen 1929, ombyggd i omgångar, spännvidden 13,7 + 13,7 m, konstruktionslängden 68 m, totala brolängden 75 m varav svängspann 28 m och bredden 5 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Strömma

By | Projekt

Vägbro, 2-1903-1, över Strömma kanal vid Strömma i Värmdö kommun. Dubbelklaffbro, byggd 1999, med flera spännvidder varav den längsta 13 m, konstruktionslängden 21 m och bredden 13,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri bredd i kanalen är 8 m, avstånd till Medel vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 8 365 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/DrJq5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Tappström

By | Projekt

Vägbro, 2-231-1, över Tappström mellan Ekerö och Lovö i Ekerö kommun. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 13,9 + 5,5 m, konstruktionslängden 102 m varav klaff ca 12 m och bredden 14 m. Hydraulisk maskineri med pendelbockar. Avstånd till Medel högvattenyta är 6m och årsdygnstrafiken är ca 16 960 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h1YoJ

Arbeten utförda av Sting
2014 –  Teknikstöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Nockeby

By | Projekt

Vägbro, 2-228-1, över Mälaren mellan Drottningholm och Bromma vid Nockeby i Ekerö och Stockholm kommun. Svängbro, byggd 1972, med svängspannet 82 m, spännvidden 40,1 + 39,9 m, konstruktionslängden 620 m, totala brolängden 695 m och bredden 16,4 m. Elektriskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 12,5 m årsdygnstrafiken ca 19 260 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2015 – Ombyggnation regelgivare
2016 – Syn av maskineri inför breddning av klaff
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Utbyte dämpare och centreringsanordning

Eriksund

By | Projekt

Vägbro, 2-140-1, över Håtunaviken vid Eriksund mellan Enköping och Sigtuna i Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd 1931, med svängspannet 35 m, spännvidderna 17,4 + 17 m, konstruktionslängden 78 m och bredden 5,9 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 5 495 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/oMGgX

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Stäket

By | Projekt

Vägbro, 2-24-1, över Almarestäket vid Stäket mellan Kallhäll och Kungsängen i Järfälla och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd ca 1910, flyttad från Södertälje till Stäket år 1925, spännvidderna 21,9 + 13,4 m, konstruktionslängden 55 m och bredden 7,4 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel vattenyta är 1,9 m och årsdygnstrafiken är ca 2 595 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/B3N86

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Särskild inspektion – stål
2017 – Reparation fläns
2017 – Utbyte körbana
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Klintsundet

By | Projekt

Vägbro, 2-622-1, på Ljusterö, mellan Östra och Västra Lagnö, i Vaxholms kommun. Handdriven svängbro med spännvidden 14,6 + 14,6 m, konstruktionslängden 47 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2 m och årsdygnstrafiken är ca 215 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/dv7Kk

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Bagghus

By | Projekt

Vägbro, 2-215-1, över Väddö kanal vid Bagghus i Norrtälje kommun. Olikarmad svängbro, byggd 1939, med spännvidderna 14,8 + 25,3 m, konstruktionslängden 51 m och bredden 6,8 m. Elektriskt driven, maskineri utbytt 2014. Avstånd till medel högvattenyta är 5,5 m och årsdygnstrafiken är ca 869 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/J071P

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd

Älmsta

By | Projekt

Vägbro, 2-11-1, över Väddö kanal i Älmsta mellan Norrtälje och Grisslehamn i Norrtälje kommun. Klaffbro, byggd 1969, med längsta spännvidden 25 m, konstruktionslängden 52 m och bredden 12 m. Hydraulisk klaff med pendelbockar. Avstånd till högsta vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken ca 4 100 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/w0Z5W

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin