All Posts By

Sting

Händelöbron

By | Projekt

Händelöbron, 581-28-1, är en järnvägs- och vägtrafikbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Klaffbro, byggd 1963, konstruktionslängden 116 m varav klaff 47 m och bredden 9,9 m. Elektriskt maskineri och panamahjul.

Karta https://goo.gl/maps/JRHNP

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd

Brådtom

By | Projekt

Rullbro över Göta kanal i Brådtom. Byggd 1850 av Motala verkstad och manövreras manuellt. Ligger tre kilometer söder om Norsholm. Bron ligger avdragen under sommarsäsongen men rullas på vintern ut för att kunna användas av gående och cyklister.

Bron låg från början i Norsholm men flyttades år 1879 till Brådtom.

Karta https://goo.gl/maps/ekopI

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Sörby

By | Projekt

Vägbro över Göta kanal i Sörby. Rullbro, byggd 1970, som fjärrstyrs från Ruda och består av rullar på fundament av betong. Elhydraulisk drift via lintrumma.

Karta https://goo.gl/maps/njPXW

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Ruda

By | Projekt

Vägbro över Göta kanal i Ruda. Rullbro, byggd av Motala Verkstad år 1850, med spännvidden 7,5 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 3,5 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/NYpl4

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Loddby

By | Projekt

Vägbro över Göta kanal i Loddby. Rullbro, byggd 1972, som ersatte då den gamla gjutjärnsbron. Elhydrauliskt maskineri, fjärrstyrd från Snövelstorp.

Karta https://goo.gl/maps/4geGD

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd