Bärighetsberäkning fackverksbro

Sting har ihop med Inhouse Tech räknat hem ett uppdrag inom bärighetsberäkning. Det är bron över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad som ska beräknas. Sting beräknar stål.

Posted in Trollhättan.