Besiktning av ytbehandling på klaffbro

Sting har fått i uppdrag av Motala kommun att inspektera ytbehandlingen av ommålningen av den öppningsbara Riksvägsbron över Göta kanal inne i Motala

Posted in Linköping.