Inspektionsbryggor Västerbron

Sting har fått i uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm att ta fram förfrågningsunderlag till nya rörliga inspektionsbryggor under Västerbron. Uppdraget görs via ÅF Infrastructure.

Posted in Linköping, Trollhättan.