OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN | 0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

Olidevägen 9
461 34 Trollhättan

Gamlestadsvägen 4
415 02 Göteborg

Under etablering
Stockholm

Administration

Aneta Naumovska

Ekonomi, Administration

0520 50 93 65
aneta.naumovska@sting.nu

Elin Särndahl

HR, Administration, Q-ansvarig miljö

0520 50 93 56
elin.sarndahl@sting.nu

Förklaring på våra förkortningar

FFU = förfrågningsunderlag, PL = Projektledning, BL = Byggledning, Q = kvalitetssystem ISO 9001, AMA = referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, BAS-P = Byggarbetsplatsmiljösamordnare.

Ledning

Per Sikström

Marknad, PL/BL, FFU, AMA, Broinspektion EL, Entreprenadbesiktning, CE-märkning, BAS-P. Kalkyl, Granskning

0520 50 93 61, 0730 78 08 00
per.sikstrom@sting.nu

Hans Aderum

VD, Konstruktion, PL/BL, Broinspektör Stål & Maskin, FFU, AMA, Entreprenadbesiktning, BAS-P, Hydralik, Kalkyl, Granskning

0520 50 93 51, 0705 43 46 46
hans.aderum@sting.nu

Teknisk Utveckling, R/D

Dennis Karlsson

Senior Advisor, BL/PL, Granskning, Kalkyl

0520 50 93 53, 076 105 01 01
dennis.karlsson@sting.nu

Albin Särndahl

Utveckling teknik mm, Konstruktion Stål & Mekanik, FE-beräkning, visualisering, Drönarkapten

0520 50 93 58, 0706 33 76 87
albin.sarndahl@sting.nu

Inspektörer/BL/PL – Avd. Chef Hans Aderum

Bosse Smärgel

Stålinspektör, BL/PL, Granskning

0520 50 93 54, 0722 07 34 60
bo.smargel@sting.nu

Klas Eriksson

Stål- och ytbehandlingsinspektion, Frosio klass 3, BL

0761 08 24 66
klas.eriksson@sting.nu

Rikard Wanselius

Bygg- och projektledare el och styr

0702 - 949365
rikard.wanselius@sting.nu

El – Avd. Chef Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Avdelningschef El, Konstruktion, BL/PL, Broinspektion EL, FFU, AMA, Granskning, Kalkyl

0520 50 93 52, 076 105 01 04
mattias.karlsson@sting.nu

Liss-Gun Niklasson

Konstruktion El, BL, BAS-P, FFU, AMA

0520 50 93 59, 0709 80 08 16
liss-gun.niklasson@sting.nu

Johan Thorsson

Konstruktion El

0520 50 93 24, 0761 05 01 99
johan.thorsson@sting.nu

Carl Hellqvist

Konstruktion El

0733 20 14 10, 0520 50 93 60
carl.hellqvist@sting.nu

IT – Avd. Chef Daniel Ångefors

Daniel Ångefors

Avdelningschef IT

0707 32 41 78
daniel.angefors@sting.nu

Ali Kurt

IT, nätverksteknik, PLC- och SCADA-programmering

0520 50 93 66, 0761 00 13 55
ali.kurt@sting.nu

Robert Olsson

IT, Nätverksteknik, Kamera- och Ljudsystem, Programmering, BL

0761 00 93 11
robert.olsson@sting.nu

Mattias Bladh

IT, Nätverksteknik, Programmering, Hemsida

mattias.bladh@sting.nu

Programmerare – Avd. Chef Martin Wiklund

Martin Wiklund

Avdelningschef Programmering, Konstruktion El, BL/PL, FFU, Besiktning, Kalkyl, Granskning

0706 08 87 55, 0520 50 93 33
martin.wiklund@sting.nu

Anders Eriksson

PLC-programmering

0520 50 93 63, 0727 32 90 29
anders.eriksson@sting.nu

Ronny Frendin

PLC- och SCADA-programmering

0520 50 93 36, 0761 05 01 07
ronny.frendin@sting.nu

Jimmy Enoksson

PLC-programmering, Konstruktion el, BL

0520 50 93 62, 0761 05 01 02
jimmy.enoksson@sting.nu

Patrik Källberg

PLC-programmering

0737 40 25 58
patrik.kallberg@sting.nu

Mekanik – Avd. Chef Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Avdelningschef Mekanik, Q-ansvarig, konstruktion, FE-beräkning, Granskning, PL/BL, Broinspektion Stål & Maskin

0520 50 93 64, 070 662 76 87
tomas.eriksson@sting.nu

Gunnar Torvaldsson

Konstruktion Stål & Mekanik, BL, Hydralik, Granskning

0520 50 93 57, 0705 20 80 19
gunnar.torvaldsson@sting.nu

Kent Gunnarsson

Konstruktion Stål & Mekanik, BL, Granskning

0520 50 93 55, 0705 70 20 92
kent.gunnarsson@sting.nu

Hans Rohdin

Konstruktion Stål & Mekanik, FE-beräkning

0520 50 93 22, 0704 88 64 65
hans.rohdin@sting.nu

Emma Sjöstedt

Konstruktion Stål & Mekanik, BL, Batman

0520 50 93 21, 0768 97 32 95
emma.sjostedt@sting.nu

Anna Andersson

Konstruktion Stål & Mekanik, FE-beräkning, visualisering

0520 50 93 67, 0738 38 75 57
anna.andersson@sting.nu

Andreas Lundevall

Konstruktion Stål & Mekanik, FE-beräkning

Andreas.Lundevall@sting.nu