OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN | 0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
0520 – 50 93 50 | INFO@STING.NU

Svenska Teknikingenjörer Sting ett ingenjörsföretag med känsla för teknik och samhälle

Vi levererar attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur och har uppdrag över hela Sverige och Norden.

Nyheter & projekt

Nyheter

Inspektioner i hela Sverige samt Åland

Nu på hösten är det fullt upp med tillståndsinspektioner på stål, mekanik och el & styrsystem. Dessa utförs bland annat åt Trafikverket, Sjöfartsverket, samt ett antal kommuner med riktiga broar…
Sting
28 september, 2018
Lediga tjänsterNyheter

Betongkonstruktör sökes

Svenska Teknikingenjörer Sting AB kommer under hösten 2018 att etablera ett nytt kontor i Göteborg. Daniel Ångefors, kontorschefen söker därför efter ett ambitiöst gäng som älskar utmaningar och samarbete när…
admin
3 september, 2018
NyheterStockholm

Första medarbetaren i Stockholm

Vi hälsar vår nya medarbetare Rikard Wanselius välkommen till Sting. Rikard bor och verkar i Stockholm och därmed får Sting sin första medarbetare på plats i Sthlm. Rikard har jobbat med infrastruktur i många…
Sting
1 september, 2018
Lediga tjänsterNyheter

Brobyggare sökes

Svenska Teknikingenjörer Sting AB kommer under hösten 2018 att etablera ett nytt kontor i Göteborg. Daniel Ångefors, kontorschefen söker därför efter ett gött gäng som älskar utmaningar och samarbete när…
admin
8 augusti, 2018

Affärsidé

Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vår styrka är att vi har alla kompetenser samlade i företaget samt vår långa erfarenhet.

Vår tekniska kunskap ligger främst inom elkonstruktion, PLC- och scadaprogrammering, IT och nätverk med fjärrstyrning och kameraövervakning, stål- och mekanikkonstruktion samt hydraulik och FE-beräkning på våra 3D-modeller.

Vi jobbar kundintegrerat med 3D-visualisering då vi ser stora fördelar med att kunna verkligen visa våra beställare och framtida servicepersonal hur vi har designat operation och serviceutrymmen.

TJÄNSTER

Elkonstruktion

Elkonstruktion omfattar uppdrag inom automation, fjärrstyrning, TV-övervakning samt belysning. Ibland upphandlar kunden själv utförande och idrifttagning av våra konstruktioner och i andra fall levererar vi även utförande och idrifttagning. Utförande upphandlas i dessa fall av lämplig lokal leverantör.

Vi arbetar med Elprocad och FastEL. Beräkningar och dimensionering av kablar utförs med Febdok och El-Vis. Vi har också god kännedom om Trafikverkets märkningssystem Komponent-ID och Chaos.

Mekanik

Vi skapar alltid våra stålkonstruktioner som 3D-modeller. Detta för att kunna bedöma funktion och utformning innan tillverkningen börjar och för att våra kunder ska kunna få en realistisk upplevelse av våra konstruktioner.
Vi använder oss främst av Inventor men har också kompetens för Siemens NX och SolidWorks.

FE-beräkning

För att säkerställa att våra konstruktioner möter gällande krav använder vi oss av FEM. Simuleringar av stålbroar, maskinerier och enskilda komponenter genomförs med hjälp av beräkningsprogrammen Brigade Plus, Ansys och SolidWorks Simulation.

Hydraulik

Vi konstruerar hydraulsystem till stora konstruktioner inom infrastrukturen, så som öppningsbara broar, sättluckor, slussportar m.m.

Bygg- och Projektledning

Vi utför BL och PL för små och stora entreprenader inom el & styr samt stål & mekanik.

Projektering

Projektering för ny- och ombyggnationer samt reparationer utföres i allt från förstudie till färdiga underlag för upphandling både för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Uppdrag utförs ofta som samarbetsprojekt med andra projektörer.

VR / Visualisering

Vi arbetar med modeller i Inventor och Solid works. Vi har även 3D studio max och en arbetsstation anpassad för våra VR glasögon.

Inspektion

Vi utför entreprenadbesiktning samt maskin-, el- och stålinspektion. Vi är av Trafikverket godkända att genomföra broinspektioner. Uppdrag gällande betonginspektion har genomförts med samarbetspartners.

Programmering / IT

Programmering av PLC samt Scada-system. Främst arbetar vi med PLC-fabrikaten Mitsubishi och Siemens samt Citect, WinCC och WinCC OA inom SCADA. Vi är certifierade WinCC OA Solution Partner

 

På IT-avdelningen jobbar vi med en mix av att hantera den interna IT-miljön och att vara delaktiga i projekt. I projekt bistår vi oftast med kunskap kring hur ljud och bild ska komma på plats och att eventuella övervakningscentraler blir inkopplade.
Vi har stor erfarenhet av VMS system som Telestes VMX och S-VMX, Milstone och Ethiris.