Alängen

Samverkansbro över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 35,9 m och bredden 9,75 m. Höjd över medelvattenyta ca 0,15 m.

Posted in .