Årstabron

Årstabron, 3500-15-1, är en järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm. Valv, balk och bågbro byggd 1929 med konstruktionslängden 753 m, bredden 10,4 m och längsta spännvidden 150, 8 m (bågbron). Avstånd till vattenyta 26 m.

Karta https://goo.gl/maps/AgJpvBZYGvz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Elkonstruktion inspektionsvagn
2015 – Granskning inspektionsvagnar
2016 – Testkörning av ny åkvagn

Posted in .