Dafter

Vägbro, 14-58-1, över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad. Fackverksbro, byggd 1957, med konstruktionslängden 160 m, bredden 4 m, längsta spännvidden 63,84 m och fri höjd 4,7 m. Avstånd till medel vattenyta är 18 m och årsdygnstrafiken är ca 1440 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/HmTxUSiLbcF2

Arbeten utförda av Sting
2017 – Bärighetsberäkning/klassningsberäkning

Posted in .