Karlsnäs

Vägbro, 15-1758-1, över Karlsnäs industriområde i Ulricehamn. Balkbro, byggd 2015, med konstruktionslängden 339 m, bredden 21,5 m och längsta spännvidd 60 m. Årsdygnstrafiken är ca 7050 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h9mfNeKCfB92

Arbeten utförda av Sting
2016 – Elkonstruktion belysning

Posted in .