Marieholmstunneln

Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen. Syftet är att avlasta trafiken som färdas över Göta Älv. Tunneln binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E6, E45 och E20 och kommer att avlasta Olskrokmotet och genomfarterna i Göteborg.

Marieholmsbron är en del av Västsvenska paketet,

Byggstart var 2013 och tunneln beräknas vara färdigställd år 2017.

Karta https://goo.gl/maps/qw1K2

Posted in .