Kompositprojekt

Under vintern/våren 2015/2016 har Sting varit delaktig med ett projekt på Chalmers inom kompositområdet. Eleverna har fått i uppgift att ta fram fördelar/nackdelar med kompositmaterial vid utbyte av en gång-och cykel bro jämfört med en traditionell bro i stål. Även en tekniks lösning ingår i uppgiften. Kursen heter IKOT (Integrerad konstruktion Och Tillverkning) och är en del inom civilingenjörsprogrammet maskin i årskurs 2. Sting har varit på slutredovisning nu i maj och inväntar med spänning på att få läsa alla projektgruppers rapporter. Projektet har tagits fram i ett samarbete mellan Sting och INXIDE AB, som är ett företag i Trollhättan med erfarenhet av konstruktion/tillverkning i komposit.

Posted in .