Ulricehamnstunneln

Ulricehamnstunnlen kommer att bli en 400 m lång vägtunnel genom södra delen av Vistbergen med två tunnelrör och med två filer i vardera riktning. Spännvidden 13,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/Onaj5

Posted in .