Värhulta

Vägbro, 4-756-1, över Hjälmare kanal vid Värhulta. Svängbro, byggd 2000 med spännvidden 14,5 + 14,5 m, konstruktionslängden 30 m och bredden 7,5 m. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Posted in .