Västerkvarn

Vägbro, 19-131-1, över Kolbäcksån och Strömholms kanal vid Västerkvarn. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1951, med en spännvidd på 7,2 m, konstruktionslängd 37 m och bredden 4 m. Årsdygnstrafiken är ca 520 fordon/dygn. Avstånd till högsta högvatten yta 1,4 m.

Karta https://goo.gl/maps/hZoViCoit6D2

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Posted in .