Lillåuddsbron

Lillåuddsbron, 1980-326-1, är en gång- och cykelbro (GC-bro) vid Östra hamnen och Lillåudden i Västerås. Klaffbro, byggd 2005, med största spännvidden 39,8 m, totalbro längd 90 m, bredden 3,6 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/Ek4pj

Arbeten utförda av Sting
2010 – Garantiinspektion

Osetbron GC-bro över Svartån – Örebro

GC-bro över Svartån vid Oset i Örebro. Bron, som är byggd 2009, har en fast och en rörlig del där den fasta delen är balkbro med stålbalkar samt träfarbana och den rörliga delen är av typen holländsk klaff. Den fasta delen har en fri höjd på 3 m så att en stor del av fritidsbåtarna från småbåtshamnen kan passera utan att bron behöver öppnas. Största spännvidden är 15 m.

Karta https://goo.gl/maps/XkjRI

Arbete utfört av Sting
2009 – FFU el och styr samt öppningsbar bro med maskineri
2010 – Slutbesiktning av el- och styrsystem, hydraulik samt stålbro med klaff

Kinda kanal vid Hjulsbro

Nya broar vid gammalt brofäste över Kinda kanal vid Hjulsbro i Linköping, byggda 2014.
En fast bro över forsen, 580-193-1, och en öppningsbar klaffbro över farleden, 580-191-1.

Den fasta bron har en längd på 11 m och bredden 2,8 m. Enkelklaffbron har längden 8 m, bredden 2,83 m samt ett hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/fHVfM

Arbete utfört av Sting
2013 – Konstruktion av den öppningsbara klaffbron
2013 – Konstruktion av den fasta stålbron
2014 – Elkonstruktion till det hydrauliska maskineriet

Sannegårdsbron

GC-bro över Sannegårdsdockan på Norra älvstranden i Göteborg. Delvis holländsk klaffbro som går tvärs över södra delen av hamnen. Bron är 140 m lång.

Karta https://goo.gl/maps/vwSsr

Arbete utfört av Sting
2011 – Inspektion el och styr samt stål och maskineri
2014 – Inspektion el och styr samt stål och maskineri