Hamnspången i Uppsala

Hamnspången är en gång- och cykelbro över Fyrisån i centrala Uppsala som förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Av typen holländsk bro, byggd 2012, med en spännvidd på 11 m, total brolängd 37 m, bredden 6 m och segelfri höjd 2,3 m. Ca 4 000 cyklister passerar över bron varje dag. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/LfajA

Arbete utfört av Sting
2011 – Projektering av el- & styrsystem samt stål & mekanik på den öppningsbara broklaffen.
2012 – Projektering av fjärrstyrning av broklaffen.

Smedstadbäcken

Gång- och cykelbro i stål över Smedstadsbäcken, Linköping, och till det nya bostadsområdet Vallastaden som ska byggas. Bron kommer att bli 23 m lång, 4 m bred och väga 32 ton.

Karta https://goo.gl/maps/ZCPJj

Arbeten utförda av Sting
2014 – Konstruktion av gång- och cykelbro

Tranchells gångbro

Tranchells gångbro, 1480-2685-1, gång- och cykelbro vid Lindholmen i Göteborg. Klaffbro, byggd 1990, med spännvidden 6 m, total brolängd 26 m och bredden 3 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,5 m. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/IUSLo

Arbeten utförda av Sting
2013 – El- och maskininspektion
2013 – Projektering av nytt el- och styrsystem

Eriksberg GC-bro

Gång- och cykelbro över dockan i Eriksberg på Norra älvstranden i Göteborg. Byggd 2008.

Karta https://goo.gl/maps/ncZt0

Arbete utfört av Sting
2008 – Konstruktion av ny öppningsbar broklaff och dess maskineri.
2013 – El- och maskininspektion