Resecentrum i Trollhättan

Stationshuset, där Resecentrum inryms, är ritat av Axel Kumlien och uppfördes på 1870-talet. Stationen har en plattform intill stationshuset och ytterligare en som nås via gångtunneln över spåren. Bl.a. passerar Västra stambanan Trollhättans central/Resecentrum. Strax intill stationshuset ligger också en bussterminal.

Karta https://goo.gl/maps/GxAg0

Arbeten utförda av Sting
2013 – BL samt stålkontroll av ny gångbro över spåren som förbinder Resecentrum med 250 p-platser på pendelparkeringen

Bengtsfors gång- och cykelbro

EKA-bron är en gång- och cykelbro över Bengtsbrohöljan mellan Ön och EKA miljörum i Bengtsfors. Bron byggdes 2012, är 79 m lång samt indelad i tre brospann och är 3 m bred.

Karta https://goo.gl/maps/4KUOn

Arbeten utförda av Sting
2011 – Visualisering och fotomontage av bron. Konstruktion av komplett stålbro med stöd.

Klocktorn Härryda kommun

Härryda kommun, GC-bro med klocktorn över Rv 40 mellan Gbg – Borås. År 2012 utfördes konstruktion av klocktorn med reseinformation samt tak över trappor åt Hisab.

Karta https://goo.gl/maps/M73nJ

Arbete utfört av Sting
2012 – Konstruktion av klocktorn med reseinformation samt tak över trappor