Binar Quick-Lift Systems AB utvecklingsprojekt

Binar Quick-Lift Systems AB utvecklar och tillverkar standardiserade samt kundanpassade lyftlösningar.

Sting har de senaste åren arbetet med ett utvecklings- och konstruktionsuppdrag av en ny serie manöverhandtag till Binars arm- och traverslyftar. Handtagen innehåller bl.a. strängpressade aluminiumprofiler och plastkåpor med 2k gjutning. Binar har patentsökt den konstruerade el- och luftsviveln som ingår i handtaget.

VM Trailer/Härryda släp

VM Trailer tillverkar och levererar, tillsammans med Härryda Släp AB, lastbilssläp i olika former.

Sting har vid arbetstoppar under 2007 – 2008 hjälpt till med konstruktion av trailers, främst med släp som används för att transportera grävmaskiner, stenkrossar och dyl. med.

http://www.vmtrailer.se/?sida=information

Hedson IR-torkar

Hedson Technologies AB konstruerar lösningar för kontrollerad torkning, härdning och värmning med hjälp av infraröd värmare inom bl.a. bil- och flygindustrin, verkstadsindustrin, papper och konvertering samt träindustrin. Sting har sedan år 2007 hjälpt Hedson med utveckling av ny IR-torkutrustning.

Binar Quick-Lift Systems AB gripverktyg

Binar Quick-Lift Systems AB utvecklar och tillverkar standardiserade samt kundanpassade lyftlösningar.

Sting har ett pågående samarbete med Binar där vi vid arbetstoppar stöttar med konstruktion och beräkning av gripverktyg.