Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Riksvägsbron är en vägbro, 5-612-1, över Göta Kanal i Motala. Två enkelklaffbroar med rullsegment och pendelbockar, byggda 1974, med spännvidden 12,5+4,4 m. totala längden 43 m och bredden 24,1 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/HUZSj

Hamnbron

Hamnbron är en vägbro, 5-181-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1939, med spännvidderna 5 + 11,5 m, konstruktionslängd 20 m och bredden 10 m. Avstånd till Medel vattenyta är 1,6 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/cvfMZ

Treöresbron

Treöresbron är en gång- och cykelbro, 583-48-1, över Göta Kanal vid Svarta gatan i Motala. Olikarmad svängbro med ponton, byggd 1970, med längsta spännvidden 20,2 m, konstruktionslängden 29 m och bredden 2,5 m. Höjd över vattenytan är ca 0,4 m. Manuell/mekanisk manövrering.

Karta https://goo.gl/maps/Xqq6C

Charlottenborgsbron

Charlottenborgsbron är en vägbro, 5-608-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1983, med en spännvidd på 12,3 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 14,4 m. Avstånd till Medel vattenyta är 4,7 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/OlTE6