Gravudden

Vägbro, 19-10-1, över Hjälmare kanal vid Gravudden i Arboga. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 14,8, konstruktionslängden 86 m och bredden 13. Hydraulisk med rullsegment och pendelbockar. Avstånd till högsta högvattenyta är 2,5 m och årsdygnstrafiken är ca 7 925 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Västerkvarn

Vägbro, 19-131-1, över Kolbäcksån och Strömholms kanal vid Västerkvarn. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1951, med en spännvidd på 7,2 m, konstruktionslängd 37 m och bredden 4 m. Årsdygnstrafiken är ca 520 fordon/dygn. Avstånd till högsta högvatten yta 1,4 m.

Karta https://goo.gl/maps/hZoViCoit6D2

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Värhulta

Vägbro, 4-756-1, över Hjälmare kanal vid Värhulta. Svängbro, byggd 2000 med spännvidden 14,5 + 14,5 m, konstruktionslängden 30 m och bredden 7,5 m. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Riksvägsbron är en vägbro, 5-612-1, över Göta Kanal i Motala. Två enkelklaffbroar med rullsegment och pendelbockar, byggda 1974, med spännvidden 12,5+4,4 m. totala längden 43 m och bredden 24,1 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/HUZSj

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion