Bångsbron

Vägbro, 21-935-1, över Storsjön vid Åsunda. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1994, med en spännvidd på 15,9 m, konstruktionslängden 16 m och bredden 9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,4 m och årsdygnstrafiken är ca 2 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri och klaff med liggande hydraulcylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/Er4Iy

Brosundet

Vägbro, 16-369-1, över Göta kanal vid Brosundet mellan Vänern och Vättern. Enkelklaffbro, byggd 1983, med 13,5 m spännvid, konstruktionslängden 14 m och bredden 4,5 m. Avståndet till högsta högvattenyta är 1,7 m och årsdygnstrafiken är ca 240 fordon/dygn. Lyftmaskineriet är elhydrauliskt med stående hydraulcylindrar och fasta vridlager.

Karta https://goo.gl/maps/3qKK2

Bohusbron

Bohusbron (även Nordre älv landsvägsbro) är en vägbro, 14-4-1, över Nordre älv vid Kungälvs fästning. Dubbelklaffbro, byggd 1941, med en spännvidd på 42,2 m, konstruktionslängden 122 m och bredden 12 m. Bron har en segelfri höjd på 5,2 m och fri bredd 24,3 m. Årsdygnstrafiken är ca 8 300 fordon/dygn. Elmekaniskt lyftmaskineri med fasta vridlager och pendelbockar samt låsreglar.

Karta https://goo.gl/maps/vMMer

Mustadsfors

Vägbro,15-1512-1, över Dalslands kanal vid Mustadsfors, Dals Långed. Bro av typen holländsk klaff, byggd 2006, med en spännvidd på 9,9 m, konstruktionslängd 10 m och bredden 5 m. Årsdygnstrafiken är ca 150 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/RXJk2