Säffle E45

Vägbro, 17-783-1, över Byälven i Säffle. Bro med två enkelklaffar, byggd 1971, med en spännvidd på 21,7 + 6,6 m, konstruktionslängden 139 m och bredden 19,5 m. Fri höjd är 7,7 m och årsdygnstrafiken ca 4 800 fordon/dygn. Liggande lyftcylindrar, rullbanor med kuggsegment och pendelbockar som låsning.

Karta https://goo.gl/maps/3eET4

Arbeten utförda av Sting
2007 – Inspektion av bro (i samarbete med Göteborgs gatu AB)
2008 – Inspektion
2009 – Fallskydd
2014 – Projektering av övergångar GC-räcke
2015 – Projektering av positionsljus
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Lennartsfors

Vägbro, 17-190-1, över Foxens utlopp och Dalslands kanal. Av typen holländsk bro, byggd 1942, med en spännvidd på 2,2 + 8,8 m, konstruktionslängd 61 m och bredden 4,5 m. Fri höjd 2 m och årsdygnstrafiken ca 470 fordon/dygn. Hydrauliskt öppningsmaskineri med hydraulmotorer samt med elmekaniskt regelmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/kbLy1

Arbeten utförda av Sting
2009 – Underhåll
2012 – Reparation vridmaskineri
2013 – Täcklock ställdon
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 -Konstruktion av nytt styrsystem

Nysätersbron

Nysätersbron är en vägbro, 17-170-1, över Byälven vid Nysäter. Likarmad svängbro, byggd 1942, med en spännvidd på 23,2 + 23,2 m, en konstruktionslängden 110 m, bredden 9 m. Segelfri höjd är 4,3 m och den fria bredden är 13 m. Årsdygnstrafiken är ca 418 fordon/dygn. Elmekaniskt vrid- och domkraftsmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/qKDEi

Arbeten utförda av Sting
2008 – Konstruktion av elmekaniskt svängmaskineri samt el- och styrsytem
2010 – BL vid utbyte till nytt svängmaskineri och nytt styrsystem
2010 – Framtagning av OTB och konstruktionshandlingar (el och mek) på nytt svängmaskineri
2013 – El- och mekinspektion
2015 – Konstruktion av givarfäste
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Elkonstruktion nya nödstopp

Bångsbron

Vägbro, 21-935-1, över Storsjön vid Åsunda. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1994, med en spännvidd på 15,9 m, konstruktionslängden 16 m och bredden 9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,4 m och årsdygnstrafiken är ca 2 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri och klaff med liggande hydraulcylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/Er4Iy

Arbeten utförda av Sting
2013 – Elinspektion
2013 – PL utbyte  av bomdriv och vägsignaler samt delar av TV-bevakning
2016 – Huvudinspektion el och maskin