Strømsund bru

Strømsund bru är en väg bro i Kopervik, Norge. Enarmad klaffbro byggd 1978 och som idag är nationellt skyddad då det var den första bron i Norge med hydraulisk drift. Bron har en spännvidd på 29 m, bredden 6,5 m och en segelfri höjd på 2,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/9HiiH3

Arbeten utförda av Sting
2013 – Projektering av nytt relästyrt el- och styrsystem

Gamla Lyrestad E20

Gamla Lyrestad E20 var en vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro, byggd 1967, med en spännvidd på 5 + 13 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 12,9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 3 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar samt pendelbockar. Broklaffen byttes ut vintern 2012-2013.

Karta Karta https://goo.gl/maps/Y2esC

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Proj. utbyte klaff och manöverhus
2011 – Ombyggnation mekanik, lager, pendelbockar och vridaxel
2011 – Utbyte hydraulaggregat
2013 – Utbyte klaff, BL stål
2017 – Serviceplattformar

Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

Södertälje kanal lyftbro, 3500-5832-1, över Södertälje kanal. Järnvägsbro, byggd 2010, med spännvidden 57,7 m, konstruktionslängden 198 m och bredden 12,3 m. Den segelfria höjden när bron ligger i tågtafikläge (nere) är 26 m och i maximalt upplyft läge är den segelfria höjden 41,5 m. Bron behöver inte öppnas fullt varje gång då öppningshöjden kan anpassas till båten eller fartygets höjd upp till maxhöjd. Elmekaniskt maskineri.

De fyra pylonerna är 60 m höga och gjutna i röd betong.

Karta https://goo.gl/maps/MsblJ

Arbete utfört av Sting
2014 – Analys av missljud
2015 – Garantibesiktning
2016 – Förbesiktning inför garantibesiktning huvuddel 2
2017 – Huvudinspektion el och maskin