Brosundet

Vägbro, 16-369-1, över Göta kanal vid Brosundet mellan Vänern och Vättern. Enkelklaffbro, byggd 1983, med 13,5 m spännvid, konstruktionslängden 14 m och bredden 4,5 m. Avståndet till högsta högvattenyta är 1,7 m och årsdygnstrafiken är ca 240 fordon/dygn. Lyftmaskineriet är elhydrauliskt med stående hydraulcylindrar och fasta vridlager.

Karta https://goo.gl/maps/3qKK2

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – OTB hydraulik
2011 – BL hydraulik
2015 – Elkonstruktion länspump
2016 – Utbyte styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Konstruktion av ny trappa klaffkammare
2018 – Konstruktion av arbetsplattformar

Bohusbron

Bohusbron (även Nordre älv landsvägsbro) är en vägbro, 14-4-1, över Nordre älv vid Kungälvs fästning. Dubbelklaffbro, byggd 1941, med en spännvidd på 42,2 m, konstruktionslängden 122 m och bredden 12 m. Bron har en segelfri höjd på 5,2 m och fri bredd 24,3 m. Årsdygnstrafiken är ca 8 300 fordon/dygn. Elmekaniskt lyftmaskineri med fasta vridlager och pendelbockar samt låsreglar.

Karta https://goo.gl/maps/vMMer

Arbeten utförda av Sting
2007 – El- och mek-inspektion
2007 – Konstruktion av höj- och sänkbar arbetsplattform ovan farleden.
2007 – Konstruktion för utbyte av hydraulcylindrar till elektriska ställdon på låsreglar samt pendelbockar.
2007 – Konstruktion av nya maskinhus samt bryggor o trappor under bron för att komma till dessa.
2008 – Byggledning vid reparation av mekanik och installation av ny arbetsplattform samt utbyte av hydraulik till elmekanik.
2010 – El- och mekinspektion
2010 – Konstruktion av nytt elsystem samt nya kameror och anpassning av fjärrstyrningen mot SjöV kanalcentral
2011 – Inspektion av vridlager
2012 – Byggledning vid ommålning av hela bron
2013 – El- och mekinspektion, samt vridlagerinspektion
2016 – Åtgärd av haveri på tryckstång
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Mustadsfors

Vägbro,15-1512-1, över Dalslands kanal vid Mustadsfors, Dals Långed. Bro av typen holländsk klaff, byggd 2006, med en spännvidd på 9,9 m, konstruktionslängd 10 m och bredden 5 m. Årsdygnstrafiken är ca 150 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/RXJk2

Arbeten utförda av Sting
2006 – BL vid nybyggnation av broklaff
2010 – El- och mekinspektion
2011 – Garantibesiktning av broklaff
2013 – El- och mekinspektion
2015 – Upprättat handlingar för återbyggnad av påkört räcke
2016 – Huvudinspektion el och maskin