Strömma

Vägbro, 2-1903-1, över Strömma kanal vid Strömma i Värmdö kommun. Dubbelklaffbro, byggd 1999, med flera spännvidder varav den längsta 13 m, konstruktionslängden 21 m och bredden 13,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri bredd i kanalen är 8 m, avstånd till Medel vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 8 365 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/DrJq5

Tappström

Vägbro, 2-231-1, över Tappström mellan Ekerö och Lovö i Ekerö kommun. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 13,9 + 5,5 m, konstruktionslängden 102 m varav klaff ca 12 m och bredden 14 m. Hydraulisk maskineri med pendelbockar. Avstånd till Medel högvattenyta är 6m och årsdygnstrafiken är ca 16 960 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h1YoJ

Nockeby

Vägbro, 2-228-1, över Mälaren mellan Drottningholm och Bromma vid Nockeby i Ekerö och Stockholm kommun. Svängbro, byggd 1972, med svängspannet 82 m, spännvidden 40,1 + 39,9 m, konstruktionslängden 620 m, totala brolängden 695 m och bredden 16,4 m. Elektriskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 12,5 m årsdygnstrafiken ca 19 255 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Erikssund

Vägbro, 2-140-1, över Håtunaviken vid Erikssund mellan Enköping och Sigtuna i Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd 1931, med svängspannet 35 m, spännvidderna 17,4 + 17 m, konstruktionslängden 78 m och bredden 5,9 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 5 495 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/oMGgX