Lidingöbron (gamla)

Klaffbro, byggd på 1920-talet, i Lidingö stad. Elektriskt maskineri med överliggande motvikt, kombinerad spårväg och GC-bana. Stängd sedan 2004.

Karta https://goo.gl/maps/IUoGN

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd

Saltsjöbron

Saltsjöbron, 2-1901-1, är en vägbro över Södertälje kanal på Viksängsvägen i Södertälje. Dubbelklaffbro, byggd år 2000, med spännvidden 78 m, konstruktionslängden 436 m varav klaffar 60 m och bredden 12,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri höjd i farled 26 m och årsdygnstrafiken är ca 10 575 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/LKgXT

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Tottnäs

Vägbro, 2-275-1, vid Tottö gård över sund till Oxnö och Torö i Nynäshamns kommun. Svängbro, byggd ursprungligen 1929, ombyggd i omgångar, spännvidden 13,7 + 13,7 m, konstruktionslängden 68 m, totala brolängden 75 m varav svängspann 28 m och bredden 5 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Strömma

Vägbro, 2-1903-1, över Strömma kanal vid Strömma i Värmdö kommun. Dubbelklaffbro, byggd 1999, med flera spännvidder varav den längsta 13 m, konstruktionslängden 21 m och bredden 13,5 m. Hydrauliskt maskineri. Fri bredd i kanalen är 8 m, avstånd till Medel vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken är ca 8 365 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/DrJq5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin