Pumpstationer Ljungskile

Pumpstationen byggdes i samband med motorvägsbygget i början på 1990-talet. Vägen förbi Ljungskile är nedsänkt under havsnivån och pumpstationen är belägen i lågpunkten.

Karta https://goo.gl/maps/o9hY0

Arbeten utförda av Sting
2012 – Utbyte av pumpar

Seadig

Flytande arbetsplattform som används för att muddra hamnar samt till andra grävarbeten på vatten.

Arbete utfört av Sting
2012 – Konstruktion av stödbensponton, tre olika utföranden (åt Ivarssons entreprenad och ØPD Contracting AS)