Rösabergsvägen

Vägbro, 3501-96142-1, över bandel 251, km 22+665. Stålbro med brobaneplatta av trä, byggd 1898, med konstruktionslängden 23 m, bredden 5 m och längsta spännvidden 6 m. Fri höjd 4,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/LbNYnuZWSiw

Arbeten utförda av Sting
2015 – Bärighetsberäkning/klassning

Karlsnäs

Vägbro, 15-1758-1, över Karlsnäs industriområde i Ulricehamn. Balkbro, byggd 2015, med konstruktionslängden 339 m, bredden 21,5 m och längsta spännvidd 60 m. Årsdygnstrafiken är ca 7050 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h9mfNeKCfB92

Arbeten utförda av Sting
2016 – Elkonstruktion belysning

Dafter

Vägbro, 14-58-1, över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad. Fackverksbro, byggd 1957, med konstruktionslängden 160 m, bredden 4 m, längsta spännvidden 63,84 m och fri höjd 4,7 m. Avstånd till medel vattenyta är 18 m och årsdygnstrafiken är ca 1440 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/HmTxUSiLbcF2

Arbeten utförda av Sting
2017 – Bärighetsberäkning/klassningsberäkning

Årstabron

Årstabron, 3500-15-1, är en järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm. Valv, balk och bågbro byggd 1929 med konstruktionslängden 753 m, bredden 10,4 m och längsta spännvidden 150, 8 m (bågbron). Avstånd till vattenyta 26 m.

Karta https://goo.gl/maps/AgJpvBZYGvz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Elkonstruktion inspektionsvagn
2015 – Granskning inspektionsvagnar
2016 – Testkörning av ny åkvagn