Bro Dernäs

Vägbro över avloppskanal N Åtorp, 15-1900-1, Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 18 m, konstruktionslängden 19 m och bredden 6 m. Bron har en årsdygnstrafik på 480 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/bCFjcRz99QB2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL och stålinspektion

Bro Frändeforsån

Vägbro över över Frändeforsån, 15-1411-1, i Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 22 m, konstruktionslängden 23 m och bredden 6,5 m. Bron har en årsdygnstrafik på 168 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/qKayWSZWsQJ2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL av samverkansbro

Alängen

Samverkansbro, 1491-2-1, över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 29 m och bredden 10,43 m. Höjd över medelvattenyta ca 0,15 m.

Karta https://goo.gl/maps/7fWzX33x4Gt

Arbeten utförda av Sting
2012 – Bl och stålkontroll

Angeredsbron

Angeredsbron är en vägbro, 14-713-1, över E6, Göta Älv, E45 och Norge/Vänerbanan vid Agnesberg. Balkbro, byggd 1979, med längsta spännvidd 129 m, konstruktonslängden 902 m och bredden 16,9 m. Segelfri höjd på 47 m och fri bredd på 16,95 m. Årsdygnstrafiken är ca 15 700 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/eGyRz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Utbyte av pendellager vid länkled 3/4
2015 – Modifiering av kamerafästen