Munkedal vägport

Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m, totala brolängden 8 m och bredden 2,45 m. Bron har en fri höjd på 3,6 m.

Karta https://goo.gl/maps/W9Jo4

Arbeten utförda av Sting
2015 – Granskning av bärighetsberäkning

Mariebergsbron

Mariebergsbron (f.d. lilla Essingebron), 180-10185-1, är en vägbro i Stockholms län. Balkbro, byggd 1937,  med flera spännvidder varav den längsta 29,6 m, konstruktionslängden 114 m och bredden 8 m. Segelfri höjd är 11,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/zE8DG

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor

Västerbron

Västerbron, 180-10140-1, är en vägbro över Riddarfjärden på Långholmen. Bågbro, byggd 1935, med flera spännvidder varav den längsta 204 m, konstruktionslängden 602 m och bredden 26 m. Segelfri höjd är 23,2 m.

Karta https://goo.gl/maps/rOX6B

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av åkbara inspektionsbryggor

Strömsundsbron

Vägbro, 23-413-1, över Ströms Vattudal vid Strömsund, norra Jämtland. Snedkabelbro, byggd 1956, med största spännvidden 182,6 m, konstruktionslängden 332 m och bredden 12,5 m. Årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn.

När bron stod färdig var den världens största snedkabelbro.

Karta https://goo.gl/maps/vY914

Arbete utfört av Sting
2014 – Inspektion av havererad åkvagn
2015 – Projektering utbyte av maskineri