Krigsbroar i Göteborg

I Gamlestaden, Göteborg har två krigsbroar i stål satts upp över Säveån, en tillfällig sträckning avsedda för spårvagnar under tiden Gamlestadstorget byggs om. Det ska bli en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser och butiker runt torget som också blir knutpunkt med bussar, spårvagnar och tåg.

Karta https://goo.gl/maps/FBSoF

Gamla Svinesundsbron

Gamla Svinesundsbron är en vägbro, 14-6-1, över Idefjorden i Strömstad och som binder samman Sverige (Strömstads kommun) och Norge (Halden kommun i Østfold fylke). Valvbro, byggd 1946, spännvidden på huvidspannet i betong är 155 m, konstruktionslängen är 368 m och bredden 9,5 m. Årsdygnstrafiken är ca 4 800 fordon/dygn. Bron blev byggnadsminnesförklarad år 2005.

Karta https://goo.gl/maps/kVMcB

Motorvägsbron

Motorvägsbron är en vägbro, 14-670-1, över Nordre älv i Kungälv. Klaffbro, byggd 1968, spännvidden 48 m, konstruktionslängden 942 m och bredden 27,7 m. Fri höjd i farled är 12,5 m och årsdygnstrafiken är ca 28 000 fordon/dygn. Bron är nu mera låst för öppning, d.v.s. inte lägre öppningsbar, men då bron ännu var öppningsbar skedde detta endast ett fåtal gånger för funktionskontroll.

Karta https://goo.gl/maps/1ITkT

Hudbron

Hudbron är en vägbro, 14-1817-1 på E6 över Hudälven. Balkbro, byggd 2010, med flera spännvidder varav den längsta 85 m, konstruktionslängden 644 m och bredden 19,5 m. Högsta högvattenyta (50 år) är 41 m och årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/T1kts