Igelstabron, järnvägsbro

Igelstabron är en järnvägsbro, 3500-4529-1, över Igelstaviken. Byggd 1994 med flera spännvidder varav den längsta är 158 m, total brolängd på 2 016 m, bredden 12 m och en segelfri höjd på 39,9 m. Brons högsta höjd över Södertälje kanal är 48 m.

Karta https://goo.gl/maps/VAsGf

Nötesundsbron

Nötesundsbron är en vägbro, 14-584-1, över Nötesund vid Vindön. Byggd 1966, med flera spännvidder varav den längsta är 110 m, konstruktionslängden 605 m och bredden 9,9 m. Segelfri höjd 25 m över MW och årsdygnstrafiken ca 4 650 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/3KYw9

Partihallsförbindelsen

Partihallsförbindelsen är en viadukt, 14-1800-1, på Västra stambanan mellan E45 och E20 i Göteborg. Byggd 2011 och har längden 1 150 m. Går över Västra stambanan och kopplar ihop E20 vid Ånäsmotet i Göteborg med E45 vid en ny trafikplats vid Marieholm (senare även till den kommande Marieholmstunneln) samt avlastar E6 mellan Olskroken och Gullbergsmotet vid Tingstadstunneln.

Karta https://goo.gl/maps/hNlCM

Smögenbron

Smögenbron är en vägbro, 14-333-1, över sund vid Bäckevik. Balkbro, byggd 1970, med flera spännvidder varav den längsta är 27,5 m, konstruktionslängden är 399 m och bredden 10,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 27,2 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/BHGJp