Stallbackabron

Stallbackabron är en vägbro, 15-816-1, som tillhör både riksväg 44 och 45, belägen mellan Nyberg och Överby, passerar över Göta älv precis norr om Thn. Balkbro, byggd 1981, bestående av 2 spann varav det längsta är 76,5 m, konstruktionslängden är 1 381 m och bredden 14 m. Segelfri höjd är 28 m och en årsdygnstrafik på ca 23 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/FbhJZ

Arbete utfört av Sting
2009 – PLC-programmering Ångvarningsystem
2010 – Installation av webbkameror inför renovering
2010-2012 Byggledning el vid kantbalksrenovering

Sundsvallsbron

Sundsvallsbron är en vägbro, 22-1224-1, över Sundsvallsfjärden. Högbro, byggd 2014, med längsta spännvidden 170 m, konstruktionslängden 1 420 m, totala längden 2 109 m och bredden 21,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/nTAAb

Arbete utfört av Sting
2013/2014 – BL av elinstallationer, belysning och infoskyltar
Inspektion tillgänglighet/arbetsmiljö

Tjörnbron

Tjörnbron är en vägbro, 14-498-1, över Askeröfjordenmellan Källön och Älmön. Snedkabelbro, byggd 1981, med spännvidden 366 m, konstruktionslängden 615 m och bredden 15,2 m. Den segelfria höjden är 43 m (över MW) och årsdygnstrafiken är ca 17 600 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/0kNTg

Arbeten utförda av Sting
2011 – Inspektion
2013 – Utbyte/renovering hissar

Munkedalsbron

Munkedalsbron är en vägbro, 14-1689-1, över Örekilsälven och på väg E6 vid Munkedal. Bågbro, byggd 2008, med spännvidd på 209,8 m, konstruktionslängden 477 m och bredden 23,3 m. Årsdygnstrafiken är ca 8 900 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/tZo13

Arbete utfört av Sting
2007 – Stålkontroll
2008 – Byggledning vid installation av el och belysning