Öresundsbron

Öresundsbron är en vägbro över Öresund som binder samman Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn). Högbron är en snedkabelbro, byggd 2000, där huvuddelen har spännvidden 490 m och de två sidospannen spännvidder på 160 m vardera. Bron består förutom högbron även av två anslutningsbroar, den östra som förbinder högbron med Lernacken och den västra som förbinder högbron med den konstgjorda ön Peberholm (Pepparholmen). Detta ger bron en total längd på 7 845 m och bron har bredden 31,5 m och en segelfri höjd på 57 m. År 2011 var årsdygnstrafiken ca 19 000 fordon/dygn (2009).

Bron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro med dubbelspårig järnväg på nedre däcket och en fyrfilig motorväg med vägren på övre däcket.

http://se.oresundsbron.com

Karta https://goo.gl/maps/936RO

Svinesundsbron

Svinesundsbron är en vägbro, 14-1319-1, på E6 över Idefjorden vid Bjällvarpet. Bron förbinder Sverige och Norge. Bågbro, byggd 2005, med flera spännvidder varav den längsta är 188,46 m, konstruktionslängden 695 m och bredden 11 m. Den segelfria höjden är ca 55 m och årsdygnstrafiken ca 8 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/lTID3

Högakustenbron

Högakustenbron är en vägbro, 22-1105-1, över Ångermanälven. Hängbro, byggd 1997, med flera spännvidder varav den längsta är 1210 m, konstruktionslängden 1 867 m och bredden 17,8 m. Segelfri höjd är 40 m och årsdygnstrafiken ca 2 600 fordons/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/v4xSH

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är en vägbro, 14-614-1, som tillhör E6/E20 och passerar över Göta Älv väster om Göteborg. Hängbro, byggd 1966, konstruktionslängden 962 m, hängspann på 417,6 m och bredden 28,1 m. Den segelfria höjden är 45 m och årsdygnstrafiken är ca 11 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/PqOpk