Uddevallabron

Uddevallabron är en vägbro, 14-989-1, över Sunningesund vid Sundsvik. Snedkabelbro, byggd år 2000, med en spännvidd på 179 + 414 + 179 m, konstruktionslängden 1 712 m och bredden 23,3 m. Fri höjd i farled är 45,3 m och årsdygnstrafiken är ca 7 900 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/vpMdd