Port Mann Bridge, Vancouver

Port Mann Bridge är en snedkabelbro i över Fraser River och förbinder Coquitlam med Surrey i British Columbia nära Vancouver. Bron är byggd 2012 och har totallängden är 2 002 m, längsta spannet 470 m, bredden 65 m den segelfria höjden 42 m.

Karta https://goo.gl/maps/0hjnT

Brooklyn Bridge, NY

Brooklyn Bridge är den äldsta hängbron i New York. Bron sträcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn och blev världens största hängbro när den var klar. Den var också den första hängbron vars konstruktion använde sig av stålvajer. Brooklyn Bridge började byggas år 1869 och invigdes fjorton år senare, den 24 maj 1883. Första dagen korsade 1800 fordon och 150300 personer bron. Kostnaden för att bygga bron, med huvudspann på 486 m, uppgick till 15 miljoner USA-dollar. Runt 27 personer förlorade livet i samband med att bron byggdes.

Studiebesök på Brooklyn Bridge, NY. Gammal bro innebär ständiga reparationer och bättringsmålning. GC-vägen ovanpå trafiken ger bilarna fler filer, sex stycken, på bron.

Karta https://goo.gl/maps/h7hJN

Hardangerbrua

Hardangerbron är en hängkabelbro på vägen från Hardanger till Bergen i Norge. Bron är 1 310 m lång och 14,5 m bred. Byggstart 2009 och färdigbyggd 2013. Den går mellan två bergstunnlar och i den norra tunneln finns det en insprängd rondell. Bron är tvåfilig med 200 m höga pyloner och har gång- och cykelbana samt en årsdygnstrafik på ca 2000 fordon/dygn.

Bron är dessutom 30 m längre än Golden Gate-bron.

Karta https://goo.gl/maps/V50WU