Humber Bridge

Humer Brigde, byggd 1981, är en hängkabelbro i närheten av Kingston upon Hull, England. Total brolängd är 2 220 m, längsta hängspann är 1 410 m och bredd 28,5 m.

Inför reparationen av bärkablarna på Älvsborgsbron gjordes ett studiebesök på Humber Bridge. Man byggde även om åkvagnarna som används på Humber att passa Älvsborgsbron.

Karta https://goo.gl/maps/L3tq2

Kedjebron, Budapest

Kedjebron, Széchenyi Lánchíd Kettenbrücke, i Budapest stod klar 1849 och är därmed idag den äldsta förbindelsen över floden Donau. Bron är belägen mellan Buda och Pest, västra och östra sidan av Budapest, Ungerns huvudstad. Bron totala längd är 375 m och det längsta spannet mäter 202 m.

Karta https://goo.gl/maps/Wbk2R