Visttunneln

Visttunnlen är en vägtunnel med två tunnelrör, 15-1757-1 resp 15-1757-2, samt tvärtunnlar, 15-1757-3, på RV40 och som sträcker sig genom södra delen av Vistberget. Tunnlarna stod färdiga år 2015 är 400 m långa med en spännvidd på 13,5 m. Tunnelrören har två filer vardera.

Karta https://goo.gl/maps/Onaj5

Arbeten utförda av Sting
2014 – Infästningssystem barriärer och infästning tunneltak

Bild från Google Maps

Skultorpstunneln

Skultorpstunneln (även Borhundatunneln eller Pansartunneln) är en vägtunnel, 16-838-2 (södra tråget) och 16-838-3 (norra tråget) som sträcker sig under Försvarsmaktens övningsfält för pansarfordon. Byggd 2005 i samband med ombyggnationen av Riksväg 26 söder om Skövde, längd 332,5 m med dubbla tråg och två körfält i vardera riktning. Fri höjd >=4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 4 500 fordon/dygn resp 5 000 fordon/dygn.

Utsedd till Årets Bygge 2005.

Karta https://goo.gl/maps/GquAx

Arbeten utförda av Sting
2013-2014 Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar.

Marieholmstunneln

Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen och syftet är att avlasta trafiken som färdas över Göta Älv. Den binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E6, E45 och E20 och kommer att avlasta Olskrokmotet och genomfarterna i Göteborg. Tunneln byggs med sänktunnelteknik och ska bestå av två tunnelrör med tre körfält i vardera riktning. Färdig tunnel ska bli 500 m med bredden 14,1 m per rör och med höjden 5,1 m.

Marieholmstunneln är en del av Västsvenska paketet och bygget med tunneln påbörjades år 2013 och beräknad färdig år 2020.

Karta https://goo.gl/maps/qw1K2

Arbeten utförda av Sting
2013-2018 – Specialiststöd för installation och tunnelsäkerhet samt trafikledningsystemet runtomkring

Gerumstunneln

Gerumstunneln är en vägtunnel, 14-2033-1, på väg E6 vid Tanumshede. Tunneln färdigställes år 2015 med dubbla tråg och två körfält i vardera och längd 250 m.

Karta https://goo.gl/maps/gXaGw

Arbeten utförda av Sting
2013-2015 Funktionsansvarig specialist för installation-, styr- och övervakningssystem samt tunnelsäkerhet