Ulricehamnstunneln

Ulricehamnstunnlen kommer att bli en 400 m lång vägtunnel genom södra delen av Vistbergen med två tunnelrör och med två filer i vardera riktning. Spännvidden 13,5 m.

Karta https://goo.gl/maps/Onaj5

Skultorpstunneln

Skultorpstunneln (även Borhundatunneln eller Pansartunneln) är en vägtunnel, 16-838-2 (södra tråget) och 16-838-3 (norra tråget) som sträcker sig under Försvarsmaktens övningsfält för pansarfordon. Byggd 2005 i samband med ombyggnationen av Riksväg 26 söder om Skövde, längd 332,5 m med dubbla tråg och två körfält i vardera riktning. Fri höjd >=4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 4 500 fordon/dygn resp 5 000 fordon/dygn.

Utsedd till Årets Bygge 2005.

Karta https://goo.gl/maps/GquAx

Marieholmstunneln

Marieholmstunneln ska byggas under Göta Älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelen. Syftet är att avlasta trafiken som färdas över Göta Älv. Tunneln binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E6, E45 och E20 och kommer att avlasta Olskrokmotet och genomfarterna i Göteborg.

Marieholmsbron är en del av Västsvenska paketet,

Byggstart var 2013 och tunneln beräknas vara färdigställd år 2017.

Karta https://goo.gl/maps/qw1K2

Gerumstunneln

Gerumstunneln är under uppbyggnad på väg E6 vid Tanumshede och beräknas färdig sommaren 2015. Tunneln beräknas bli ca 250 m lång med dubbla tunnelrör (norra och södra) och dubbelfilig.

Karta https://goo.gl/maps/gXaGw