Uddevallatunnlarna

Kärratunneln, 14-969-1 (tunnel 2) och 14-969-2 (tunnel 3), samt Sörvikstunneln, 14-987-1 (tunnel 1) och 14-987-2 (tunnel 4), även kända som Uddevallatunnlar, är två vägtunnlar belägna på RV44 i Sörvik, Uddevalla. Byggda 1976 med längderna 348,5 m resp. 210 m. Båda tunnlarna har dubbla tunnelrör (norra och södra) med en fri höjd på 5,1 m. Årsdygnstrafiken är ca 13 000 fordon/dygn i respektive tunnelrör.

Karta https://goo.gl/maps/K4CUo

Arbeten utförda av Sting

2013 – 2014 Ansvarig för installation och säkerhet vid projekteringen av säkerhetsuppgraderingen.
2015 – Projektering trafikkameror
2015-2017 – Bitr. PL och BL raster och barriärelement

Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln är en vägtunnel, 14-860-1, mellan Angeredsbron och Angered i norra Göteborg, på Norrleden. Tunneln, som är byggd 1978, har ett tunnelrör med längden 235 m. Fri höjd är 4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 14 000 fordon/dygn.

Bilden är lånad från http://www.panoramio.com/photo/79956243

Karta https://goo.gl/maps/az4Cm

Arbete utfört av Sting
2007 – Särskild inspektion – el

Viskantunneln

Viskantunneln är en vägtunnel, 13-638-1, vid Brobergen i Varberg. Byggd 1981 med längden 265 m och fri höjd på 4,7 med dubbla tunnelrör (västra och östra) och en årsdygnstrafik på ca 11 800 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/tgLce

Arbeten utförda av Sting
2008 – Tunnelbelysningsstyrning
2009 – Tunnelbelysningsstyrning
2013 – PLC kompletterades med larm

Lundbytunneln

Lundbytunneln är en vägtunnel, 14-1476-1 (södra tunnelröret) och 14-1476-1 (norra tunnelröret), mellan Sannegårds- och Bräckemotet i Göteborg. Byggd 1998, längd 2 053 m och fri höjd på 4,6 m, dubbla tunnelrör och en årsdygnstrafik på ca 16 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/EMyFh

Arbeten utförda av Sting
2009 – Förebyggande underhåll
2010 – Elinspektion
2010 – Underhållskontroll
2013-2014 – Framtagande av säkerhetsdokumentation inför en övergång till TEN-T vägnätet och gällande EU-direktiv
2013-2014 Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar