Uddevallatunnlarna

Kärratunneln, 14-969-1 (tunnel 2) och 14-969-2 (tunnel 3), samt Sörvikstunneln, 14-987-1 (tunnel 1) och 14-987-2 (tunnel 4), även kända som Uddevalla tunnlar, är två vägtunnlar i Sörvik, Uddevalla. Byggda 1976 med längderna 348,5 m resp. 210 m. Båda tunnlarna har dubbla tunnelrör (norra och södra) med en fri höjd på 4,6 m. Årsdygnstrafiken är ca 11 300 fordon/dygn i respektive tunnelrör.

Karta https://goo.gl/maps/K4CUo

Gårdstenstunneln

Gårdstenstunneln är en vägtunnel, 14-860-1, mellan Angeredsbron och Angered i norra Göteborg, på Norrleden. Tunneln, som är byggd 1978, har ett tunnelrör med längden 235 m. Fri höjd är 4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 14 000 fordon/dygn.

Bilden är lånad från http://www.panoramio.com/photo/79956243

Karta https://goo.gl/maps/az4Cm

Viskantunneln

Viskantunneln är en vägtunnel, 13-638-1, vid Brobergen i Varberg. Byggd 1981 med längden 265 m och fri höjd på 4,7 med dubbla tunnelrör (västra och östra) och en årsdygnstrafik på ca 11 800 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/tgLce

Lundbytunneln

Lundbytunneln är en vägtunnel, 14-1476-1 (södra tunnelröret) och 14-1476-1 (norra tunnelröret), mellan Sannegårds- och Bräckemotet i Göteborg. Byggd 1998, längd 2 053 m och fri höjd på 4,6 m, dubbla tunnelrör och en årsdygnstrafik på ca 16 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/EMyFh