Götatunneln

Götatunneln är en vägtunnel, 14-1561-1 (södra tunnelröret) och 14-1561-2 (norra tunnelröret), på E45. Byggd 2006, längd 1 500 m, fri höjd på 4,7 m, dubbla tunnelrör (norra och södra) med en årsdygnstrafik på ca 21 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/AYmZX

Fredhällstunneln

Fredhällstunneln är en vägtunnel, 2-2041-1 (östra tunneln) och 2-2041-2 (västra tunneln), på väg E4/E20, tillhör Essingeleden. Byggd 1967, längd 418 m, fri höjd på 4,6 m, dubbla tunnelrör (östra och västra) och en årsdygnstrafik på ca 66 000 resp. 69 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/v433v

Vindötunneln

Vindötunneln är en vägtunnel, 14-702-1, på länsväg 160. Byggd 1966, längd 485 m lång, enkelt tunnelrör. Fri höjd är 4,6 m och årsdygnstrafiken är ca 4 650 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/aFwXV

Grindtunnlarna

Grindtunnlarna är av modellen vägtunnel, 14-1588-1 (norra röret) och 14-1588-2 (södra röret), i Rabbalshede. Byggd år 2000, längd 152,5 m och dubbla tunnelrör. Fri höjd är 4,7 m och årsdygnstrafiken är ca 4 800 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/fYoT7