Gnistängstunneln

Gnistängstunnlen är en vägtunnel, 14-924-1 (östra tunnelröret) och 14-924-2 (västra tunnelröret), som tillhör västerleden i Göteborg. Byggd 1978, längd 712,5 m, dubbla tunnelrör (östra och västra). Fri höjd är 5 m och årsdygnstrafiken är ca 21 500 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/LF2Ww

Tingstadstunneln

Tingstadstunneln är en vägtunnel, 14-581-1 (västra tunnelröret) och 14-581-2 (östra tunnelröret), i Göteborg. Byggd 1967, längd 454,5 m med dubbla tunnelrör. Fri höjd och årsdygnstrafiken är ca 48 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/2zFQJ