Olidans kraftstation

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan. År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget på nytt och fick då namnet ”Kungliga Vattenfallsstyrelsen”, senare Vattenfall. Bygget påbörjades 1907 och första aggregatet togs i bruk i mars 1910 medan det åttonde aggregatet sattes i drift 1914 vilket gav kraftverket en kapacitet på 250 kubinmeter/sek. 1921 hade kraftverket byggs ut med ytterligare fem aggregat.

Idag går 10 st av dessa, tre aggregat är avställda p.g.a. otillräcklig vattenkapacitet enligt gällande vattendom. Fallhöjden är 32 m, effekten 130 MW och en årsproduktion på 1260 GWh/år.

Under andra världskriget var Olidan utrustad med luftvärnskanoner på taket vilka plockades bort vid krigsslutet 1945. Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/rOc89

Arbeten utförda av Sting
2014 – Utbyte hydraulaggregat

Vargöns kraftverk G1

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern. Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989. Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta https://goo.gl/maps/qxaNO

Arbeten utförda av Sting
2015 – Projekterat förbättringar av kylanläggningen på G1

Säffle dammluckor

Tre dammluckor, byggda 1957, upphängda under bron över Byälven på Östra Storgatan i Säffle.

Lucka A och C har den totala bredden 10 500 mm och avståndet mellan armarna är 6 360 mm. Lucka B i mitten har en total bredd på 10 600 mm och även den avståndet 6 360 mm mellan armarna. Samtliga luckor har höjden 2 590 mm.

Karta https://goo.gl/maps/N5GLl

Arbeten utförda av Sting
2007 – Konstruktion av nya dammluckor i rostfritt material
2013 – Analys av kostnad för byte av minst en dammlucka och/eller renovering av övriga två
2014 – Byggledning/kontroll installation av nya dammluckor

Slussportar i Fattighusån

Nya slussportar i Fattighusån tillverkade i rostfritt stål. Porten har rörliga luckor så att vatten kan släppas på utan att slussen behöver öppnas p.g.a. att mer vatten behöver avbördas från Mölndalsån vid höga vattenflöden än vad som tidigare var möljligt.

Karta https://goo.gl/maps/UKaw9

Arbeten utförda av Sting
2008 – Slutbesiktning av dammluckor och dess mekanik och styrsystem
2013 – Garantibesiktning av ovanstående