Denna del av hemsidan är ständigt under uppbyggnad och ibland kan det komma in någon felaktighet. Skicka gärna ett mail om ni ser något heltokigt.

Här finns de flesta projekt som vi har varit inblandade i sedan 2007. Egentligen har vi hållit på med det vi gör i drygt 20 år, så många av våra projekt finns inte representerade, men vi hoppas att de som är upplagda visar på vår erfarenhet och bredd inom denna nisch där vi anser oss vara specialister.

Broar – Vi har utfört inspektioner, byggledning och konstruktion på i princip alla storbroar i Sverige.

Öppningsbara broar – Vi har utfört arbete på över 100 st väg- och järnvägsbroar runtom i Sverige och Norge. Allt från inspektioner till konstruktion av nya och helt kompletta öppningsbara broar som ska fjärrstyras.

GC-broar – Konstruktion av gång- och
cykelbroar, både fasta och öppningsbara.

Vattenmekanik – Konstruktion av nya slussportar, luckor, flytbryggor mm. Vi har även stor erfarenhet av att byta slussportar.

Tunnlar – Allt som har med el, styr, säkerhet, m.m. att göra.

Industri – Vi har några företag i närområdet som vi hjälper när de behöver hjälp med utveckling eller är i behov av extra resurser.

Studiebesök – Broar Sting varit på för att lära sig mer.

Övrigt – De projekt som inte passar in i de ovan nämnda, bl.a. Friends Arena.