Karlsnäs

By | Projekt

Vägbro, 15-1758-1, över Karlsnäs industriområde i Ulricehamn. Balkbro, byggd 2015, med konstruktionslängden 339 m, bredden 21,5 m och längsta spännvidd 60 m. Årsdygnstrafiken är ca 7050 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/h9mfNeKCfB92

Arbeten utförda av Sting
2016 – Elkonstruktion belysning

Dafter

By | Projekt

Vägbro, 14-58-1, över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad. Fackverksbro, byggd 1957, med konstruktionslängden 160 m, bredden 4 m, längsta spännvidden 63,84 m och fri höjd 4,7 m. Avstånd till medel vattenyta är 18 m och årsdygnstrafiken är ca 1440 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/HmTxUSiLbcF2

Arbeten utförda av Sting
2017 – Bärighetsberäkning/klassningsberäkning

Årstabron

By | Projekt

Årstabron, 3500-15-1, är en järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm. Valv, balk och bågbro byggd 1929 med konstruktionslängden 753 m, bredden 10,4 m och längsta spännvidden 150, 8 m (bågbron). Avstånd till vattenyta 26 m.

Karta https://goo.gl/maps/AgJpvBZYGvz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Elkonstruktion inspektionsvagn
2015 – Granskning inspektionsvagnar
2016 – Testkörning av ny åkvagn

Gravudden

By | Projekt

Vägbro, 19-10-1, över Hjälmare kanal vid Gravudden i Arboga. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 14,8, konstruktionslängden 86 m och bredden 13. Hydraulisk med rullsegment och pendelbockar. Avstånd till högsta högvattenyta är 2,5 m och årsdygnstrafiken är ca 7 925 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2017 – Huvudinspektion el och maskin

Västerkvarn

By | Projekt

Vägbro, 19-131-1, över Kolbäcksån och Strömholms kanal vid Västerkvarn. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1951, med en spännvidd på 7,2 m, konstruktionslängd 37 m och bredden 4 m. Årsdygnstrafiken är ca 520 fordon/dygn. Avstånd till högsta högvatten yta 1,4 m.

Karta https://goo.gl/maps/hZoViCoit6D2

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Värhulta

By | Projekt

Vägbro, 4-756-1, över Hjälmare kanal vid Värhulta. Svängbro, byggd 2000 med spännvidden 14,5 + 14,5 m, konstruktionslängden 30 m och bredden 7,5 m. Avstånd till medel vattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken ca 1 570 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/IVbMt

Arbeten utförda av Sting
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Kompositprojekt

By | Projekt

Under vintern/våren 2015/2016 var Sting delaktiga i ett projekt på Chalmers inom kompositområdet. Eleverna fick i uppgift att ta fram fördelar/nackdelar med kompositmaterial vid utbyte av en gång-och cykel bro jämfört med en traditionell bro i stål samt även ta fram en teknisk lösning. Kursen heter IKOT (Integrerad Konstruktion Och Tillverkning) och är en del inom civilingenjörsprogrammet maskin i årskurs 2. Projektet togs fram i ett samarbete mellan Sting och INXIDE AB, som är ett företag i Trollhättan med erfarenhet av konstruktion/tillverkning i komposit.

Riksvägsbron i Motala

By | Projekt

Vägbro, 5-612-1, över Göta kanal i Motala. Klaffbro, byggd 1974, med spännvidden 12,5 + 4,4 m, konstruktionslängden 43 m och bredden 24,1 m. Avståndet till högsta högvattenyta är 0,89 m

Bro Dernäs

By | Projekt

Vägbro över avloppskanal N Åtorp, 15-1900-1, Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 18 m, konstruktionslängden 19 m och bredden 6 m. Bron har en årsdygnstrafik på 480 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/bCFjcRz99QB2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL och stålinspektion

Alängen

By | Projekt

Samverkansbro, 1491-2-1, över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 29 m och bredden 10,43 m. Höjd över medelvattenyta ca 0,15 m.

Karta https://goo.gl/maps/7fWzX33x4Gt

Arbeten utförda av Sting
2012 – Bl och stålkontroll

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

By | Projekt

Pöl Harbour är en flytande utomhusbassäng som ligger i Göta Älv utmed Kvillepiren i Frihamnen, Göteborg. Bassängens yttermått är ca 26 m lång och 8,5 m bred med djupen 2 m resp. 1,2 m. Poolen byggdes inför Göteborgs 400-årsjubiluem som äger rum år 2021 samt en del i förverkligandet av Vision Älvstaden. Intill badet ligger även en allmän bastu.

Området kallas Jubileumsparken och här finns bl.a. också en rollerderby bana (Rullevi), odlingskultur och manumentalmålning.

Karta https://goo.gl/maps/lL8i9

Arbeten utförda av Sting
2015 – Konstruktion av flytande pool samt landgång

Olidans kraftstation

By | Projekt

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan. År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades till ett statligt verk, svenska statens första vattenkraftprojekt. År 1909 ombildades företaget på nytt och fick då namnet ”Kungliga Vattenfallsstyrelsen”, senare Vattenfall. Bygget påbörjades 1907 och första aggregatet togs i bruk i mars 1910 medan det åttonde aggregatet sattes i drift 1914 vilket gav kraftverket en kapacitet på 250 kubinmeter/sek. 1921 hade kraftverket byggs ut med ytterligare fem aggregat.

Idag går 10 st av dessa, tre aggregat är avställda p.g.a. otillräcklig vattenkapacitet enligt gällande vattendom. Fallhöjden är 32 m, effekten 130 MW och en årsproduktion på 1260 GWh/år.

Under andra världskriget var Olidan utrustad med luftvärnskanoner på taket vilka plockades bort vid krigsslutet 1945. Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/rOc89

Arbeten utförda av Sting
2014 – Utbyte hydraulaggregat

Vargöns kraftverk G1

By | Projekt

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern. Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989. Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta https://goo.gl/maps/qxaNO

Arbeten utförda av Sting
2015 – Projekterat förbättringar av kylanläggningen på G1

Angeredsbron

By | Projekt

Angeredsbron är en vägbro, 14-713-1, över E6, Göta Älv, E45 och Norge/Vänerbanan vid Agnesberg. Balkbro, byggd 1979, med längsta spännvidd 129 m, konstruktonslängden 902 m och bredden 16,9 m. Segelfri höjd på 47 m och fri bredd på 16,95 m. Årsdygnstrafiken är ca 15 700 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/eGyRz

Arbeten utförda av Sting
2015 – Utbyte av pendellager vid länkled 3/4
2015 – Modifiering av kamerafästen

Munkedal vägport

By | Projekt

Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m, totala brolängden 8 m och bredden 2,45 m. Bron har en fri höjd på 3,6 m.

Karta https://goo.gl/maps/W9Jo4

Arbeten utförda av Sting
2015 – Granskning av bärighetsberäkning

Hamnbron

By | Projekt

Hamnbron är en vägbro, 5-181-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1939, med spännvidderna 5 + 11,5 m, konstruktionslängd 20 m och bredden 10 m. Avstånd till Medel vattenyta är 1,6 m. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/cvfMZ

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion

Treöresbron

By | Projekt

Treöresbron är en gång- och cykelbro, 583-48-1, över Göta Kanal vid Svarta gatan i Motala. Olikarmad svängbro med ponton, byggd 1970, med längsta spännvidden 20,2 m, konstruktionslängden 29 m och bredden 2,5 m. Höjd över vattenytan är ca 0,4 m. Manuell/mekanisk manövrering.

Karta https://goo.gl/maps/Xqq6C

Arbeten utförda av Sting
2015 – Inspektion