Rösabergsvägen

Kompositprojekt

Riksvägsbron i Motala

Bro Frändeforsån

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Malfors (Ljungsbro)

Motala järnvägsbro

Norsholm, svängbro

Kungsör, järnvägsbro

Kungsör, landsvägsbron

Kvicksundsbron, järnvägsbro

Ljung västra kanalbro

Norsholm klaffbro

Norsholm, järnvägsbro

Björnavad (Västerby)

Stallarholmsbron

Ulricehamnstunneln

Skultorpstunneln

Norra länken, Stockholm

Marieholmstunneln

Förbifart Norrtälje

Snöveltorp (nya)

Järnvägsbro, Lidköping

Stora Strömmen