Skadeutredningar ledverk och dykdalber

Sting har fått uppdrag att utreda 2 st påkörningsskador på dykdalber och ledverk åt Sjöfartsverket.
Åtgärdsförslag samt bedömning av kostnad.

Posted in Trollhättan.