Slutbesiktning kamerasystem

Sting har fått i uppdrag av Linköpings Kommun att utföra slutbesiktning av nytt kamerasystem till öppningsbara bron över Göta Kanal i Malfors/Ljungsbro.

 

Posted in Linköping.