Elkonstruktion

Elkonstruktion omfattar uppdrag inom automation, fjärrstyrning, TV-övervakning samt belysning. Ibland upphandlar kunden själv utförande och idrifttagning av våra konstruktioner och i andra fall levererar vi även utförande och idrifttagning. Utförande upphandlas i dessa fall av lämplig lokal leverantör.

Översikt kommunikation nätverk

 

Elskåp öppningsbara bron i Karlsborg

Ritning:

 

Färdigställt skåp:

 

 

Manöverpulpet

 

Elkonstruktion för ny lyft- och svängbro i Strömmen.

 

Ny GC-bro Eriksberg

Ny styrning för tunnelbelysning

Vindmätare Älvsborgsbron

 

Siktvarning Stallbackabron