FE-beräkning

Beräkningar på stålbroar, maskinerier och enskilda komponenter genomförs med hjälp av beräkningsprogrammen Brigade Plus, Ansys och Solidworks Simulation.

Beräkning av en ny öppningsbar vägbro enligt TRVKbro och Eurocodes.
Ny lyft- och svängbro över Göta kanal i Snöveltorp i Östergötland.

 

 

Beräkning av en komplett Holländsk klaffbro för enligt TKbro och Eurocodes.
Ny GC-bro över Fyrisån i Uppsala.

 

Beräkning av en komplett lyft- o svängbro för vägtrafik enligt TKbro och Eurocodes.
Ny öppningsbar vägbro över Dalslands kanal i Strömmen.

 

Beräkning av hävarm till ny öppningsbar GC-bro över Husarviken
Hävarm till en ny öppningsbar GC-bro över Husarviken i Stockholm, detaljens funktion klargörs under rubriken ”Mekanisk konstruktion”. Den maximala tryckande kraften är 589 kN.

 

Beräkning av provisoriska balkar och pallning till klaffbron i Lilla Edet
Vid byte av lager samt vridaxlar på klaffbron i Lilla Edet pallas bron upp på ovanstående detaljer. Beräkning av detaljerna i sitt ursprungliga utförande visade att de inte hade en tillfredställande säkerhetsmarginal varpå en omkonstruktion har gjorts.

Beräkning av ny vridaxel på klaffbron i Lilla Edet över Göta älv.
Vridaxlarna sitter inspända med skruvförband i vridtvärbalken som förbinder huvudbalkarna i vridcentrum på klaffarna. De bär upp klaffen som väger ca 400 ton + trafiklaster. Vridaxlarna byts pga att vridlagren har havererat och behöver dimensioneras om.

 

Beräkning i Cosmos Designstar

 

Slussportar