Hydraulik

Konstruktion av hydraulsystem till öppningsbara broar, vattenluckor mm.

Omkonstruktion och omprogrammering av befintlig hydraulsystem till färjeläge för att göra det mer funktionssäkert.

Klaffhydraulik med stående cylindrar , strypventiler och induktiva gränslägesgivare. Denna bron har även trafikavlastade vridlager.

Sammanställning och rördragningsskiss på ny hydraulanläggning i Lyrestad.

 

Konstruktion av öppningsmekanism till ny GC-bro över Husarviken i Stockholm

En GC-bro helt i rostfritt stål med hydraulisk drift.

Konstruktion av hydraulisk maskineri till ny öppningsbar GC-bro över Svartån i Örebro
Den öppninsgbara GC-bron är en Holländsk klaffbro med överliggande motvikt. Hydraulcylindrarna sitter infällda i betongfundamentet rakt under Huvudbalkarna.

Konstruktion av hydrauliskt maskineri till ny svängbro över Motala ström åt Trafikverket.
Sting har i samarbete med WSP/ELU konstruerat hydrauliken till en öppningsbar svängbro. Svängbron är dubbelspårig och väger ca 250ton. Först lyfts den rakt upp med 6 cylindrar för att sedan svänga ca 90 grader med 4 st hydraulmotorer som via en växelåda driver ett kuggdrev mot en svängkrans.

Hydraulaggregatet är i rostfritt stål och enligt dimensionerat enligt BRO 2004

Konstruktion av nytt hydraulaggregat till Långbron över Dalslands kanal åt Trafikverket.
Sting har konstruerat ett nytt hydraulaggregat i rostfritt stål till en öppningsbar klaffbro.
Långbron är en Holländsk klaffbro som har en påhängd GC-väg på ena sidan.

Exempel på utförda uppdrag:
Förstudie inför renovering av hydraulik på svängbro vid Marieholm
Renovering av hydraulik för klaffbro i Bengtsfors
Renovering av hydraulik för klaffbro i Karlstad

GC-bro över Eriksbergsdockan i Göteborg

Hydraulaggregat till Eriksbergs GC-bro, framtaget enligt Trafikverkets Bronorm

Nytt hydraulaggregat till Klaffbron över Dalslands kanal i Billingsfors.

Konstruktion av ny rostfri tank med komponenter enligt Trafikverkets Bronorm.