Inspektion

Vi utför entreprenadbesiktning samt maskin-, el- och stålinspektion. Vi är av Trafikverket godkända att genomföra broinspektioner. Uppdrag gällande betonginspektion har genomförts med samarbetspartners.

Sting utför stål- och ytbehandlingsinspektioner på den nya och reparerade byggnadsverk åt bl.a. Trafikverket.

Sting utför el- och maskininspektioner på alla Trafikverkets öppningsbara väg- och järnvägsbroar under en 3-års period. De finns från Falsterbokanalen i söder till Bergnäsbron i Luleå i norr. Vi har flera behöriga inspektörer som kan Batman både inom el- och maskin.

Vi kan även utföra hydraulmätningar där vi loggar tid o tryck.

Inspektion av öppningsbara broar

 

Höga kustenbron, inspektion av pyloner i samarbete med AlpinTechnik

 

Garantiinspektion, slussportar

Kabelförankringar

Belysning, Uddevalla-tunnlar

Ny belysning – Gamla Svinesundsbron

Nya slussportar Fattighusån

Garantiinspektion Jordfallsbron

 

Öppningsbara broar Göta kanal

 

Maskininspektioner