Mekanik

Alla konstruktioner utförs som 3D modeller innan tillverkningsritningar tas fram vilket ger en möjlighet att bedöma funktion och utformning innan tillverkning startar. Programvaror vi använder är Inventor och Solidworks, kompetens finns även för Siemens NX.

Sting har tagit fram ett nytt elmekaniskt lyft- och svängmaskineri för öppningsbara svängbroar.
Idén bygger på ny teknik för att samköra elmotorer via frekvensstyrningen. Denna maskineri återfinns på den öppningsbara svängbron i Snövelstorp över Göta kanal en bit utanför Linköping.

Konstruktion av gripdon åt Binar Quick-Lift System.

 

Konstruktion av en ny komplett öppningsbar lyft- och svängbro med maskineri.

 

Konstruktion av ny öppningsbar GC-bro över Svartån i Örebro.
En holländsk klaff i stål med farbana av trä samt hydraulisk drift.

 

 

Utbyte av vridlager och vridaxel på klaffbro i Lilla Edet.
De befintliga vridlagrens glidyta håller ej för trafikbelastningen på den 400 ton tunga klaffen. När lagren ska bytas måste även lagerhus och vridaxel konstrueras om.

 

Nytt mekaniskt maskineri träklaffbro Vadstena
Hela bron har modellerats upp vid konstruktion av nytt lyftmaskineri. Nytt vajerspel med dubbla vajrar samt ny motorkonsol, placerade så det ej syns.

 

Nya slussportar Trollhätte kanal
1 st portblad, 7,5 x 8 m, vikt ca 22 ton

Nytt väderskydd till rulltrappa
Konstruktion av kompletterande väderskydd samt mellanväggar till GC-bro.

Konstruktion av IR-torkbåge till lackutrustning
3D modell i Solid Works

Konstruktion av självstängande dörr.

 

Holländsk klaffbro i stål med överbyggnad av trä. Hydrauliskt maskineri och en klafflängd på 10m.

 

VM-trailer
Konstruktion av specialtrailers, allt utfört i 3D, Inventor

 

Ny plåtinklädnad, fallskydd, plattform mm på ”trumpeter” för Älvsborgsbron

 

Konstruktion av vridluckor, Trollhätte kanal

 

 

Domkraftmaskineri vridbro Köpmannebro
Nytt elmekaniskt maskineri, inbyggt i en låda med inspektionsluckor.