VR / Visualisering

Vi arbetar med modeller i Inventor och Solidworks. Vi har även 3D studio max.

Exempel på visualiseringar:

  • Sluss vid Brinkebergskulle i Göta älv
  • GC-bro mellan Eka och ön i Bengtsfors
  • GC-bro över Svartån i Örebro
  • Lyft- svängbro över Snäcke kanal i Strömmen.
  • GC-bro över Husarviken i Stockholm.

Sluss vid Brinkebergskulle i Göta älv. Visualisering av slussning av båt – steg 1.

 

GC-bro mellan Eka och ön i Bengtsfors. Den första icke öppningsbara bron som STing konstruerat.

GC-bro över Svartån i Örebro. Sting har konstruerat broklaffen, styrsystem och hydraulsystem.
Projektet genomfördes i samarbete med WSP Örebro.

Lyft- svängbro över Snäcke kanal i Strömmen. STing har konstruerat och beräknat broklaffen enligt
Tk bro med dess maskineri i sin helhet. STing har även konstruerat elsystem samt programmering.

GC-bro över Husarviken i Stockholm. STing har konstruerat hydraulsystemet med utfällbar hävarm
som krävs för att få ihop brons slanka konstruktion. ELU har konstruerat broklaffen.